ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Published by admin on Δευ, 11/10/2014 - 19:27
Περίληψη ανάρτησης: 

Τo Υπουργείο Παιδείας, την Παρασκευή 7/11, έστειλε εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 10940/20-

10-2014) με οδηγίες για την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης και με την ένδειξη του 

επείγοντος ....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 10/11/2014

Συνημμένο αρχείο: